Teive, Gladys Mary Ghizoni, UDESC Florianópolis, Brasil