(1)
Monteiro Virginio, R. . ROBERT ROSENSTONE E OS CINEASTAS-HISTORIADORES. REV. EXT. DEB. 2022, 11.